Gehandicaptenparkeerkaart

Er zijn drie soorten kaarten:

 • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
 • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
 • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De parkeerkaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan? Dan onderzoekt een medische instantie uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie.

Procedure

De aanvraag voor de Wmo voorziening (rolstoelen, woonvoorzieningen, hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen en gehandicaptenparkeerkaarten) kent een drietal fasen, vanaf het inleveren van het formulier tot en met de beslissing die bij u in de brievenbus valt.

Aanvraag

 • Uw ingevulde en ondertekende aanvraagformulier levert u in bij de afdeling Wmo.

Advies

 • De WMO-consulent stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijk adviesbureau. Een deskundige van dit bureau stelt een onderzoek in of de gevraagde voorziening medisch noodzakelijk is. Daarna brengt het onafhankelijke adviesbureau een indicatieadvies uit aan de gemeente. Bij een verlenging na 5 jaar is een nieuw medisch onderzoek niet altijd noodzakelijk. Bij een toekenning korter dan 5 jaar dan vindt er bij een verlenging opnieuw een medische keuring plaats.

Besluit

 • De Wmo-consulent brengt advies uit aan het college van B&W. Nadat het college een besluit heeft genomen, krijgt u daarover een bericht.

Nationaal Parkeer Register

Alle afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten worden geregistreerd in het Nationaal Parkeer Register van de RDW. Met de landelijke registratie voorkomt de gemeente Culemborg dat gehandicaptenparkeerkaarten die gestolen zijn, in een andere plaats gebruikt kunnen worden.

Ontheffing voor binnenstad

Een deel van de Culemborgse binnenstad is autoluw. Om dat deel in te mogen rijden, heeft u een ontheffing nodig. U kunt kiezen voor een dagontheffing of jaarontheffing. Zie autoluwe binnenstad.

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een recente pasfoto
 • uw pinpas

Bij de gemeente Culemborg kunt u alleen met PIN betalen!

Vergunning

Tarief

gehandicaptenparkeerkaart

€ 99,65

gehandicaptenparkeerkaart inclusief medische keuring

€ 194,35

dagontheffing binnenstad

€ 2,15

jaarontheffing binnenstad

€ 46,95