Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Soorten kaarten

Er zijn drie soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
  • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent

Aanvragen

De aanvraag voor de gehandicaptenparkeerkaart bestaat uit drie stappen.

  1. U vraagt bij Sociaal Team Culemborg een aanvraagformulier aan.
  2. U levert een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij de afdeling Wmo.
  3. De Wmo-consulent stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijk adviesbureau. Een deskundige van dit bureau onderzoekt of de kaart noodzakelijk is en geeft advies aan de gemeente. 
  4. De Wmo-consulent brengt advies uit aan het college van B&W. Het college neemt daarna een besluit.

Binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag ontvangt u bericht van burgemeester en wethouders. Dit bericht houdt in ofwel een besluit(beschikking) of een brief waarin is vermeld waarom de termijn wordt overschreden en op welke termijn u wel een besluit kunt verwachten.

Prijzen

Vergunning

Tarief

Gehandicaptenparkeerkaart

€ 99,65

Gehandicaptenparkeerkaart inclusief medische keuring

€ 194,35

Nationaal Parkeer Register

Alle afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten worden geregistreerd in het Nationaal Parkeer Registerexterne-link-icoon van de RDW. Met de landelijke registratie voorkomen we dat gehandicaptenparkeerkaarten die gestolen zijn, in een andere plaats gebruikt kunnen worden.