Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Soorten kaarten

Er zijn drie soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
  • Instellingenkaart: Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent

Aanvragen

De aanvraag voor de gehandicaptenparkeerkaart bestaat uit drie stappen.

  1. U vraagt bij Sociaal Team Culemborg een aanvraagformulier aan.
  2. U levert een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij de afdeling Wmo.
  3. De Wmo-consulent stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijk adviesbureau. Een deskundige van dit bureau onderzoekt of de kaart noodzakelijk is en geeft advies aan de gemeente. 
  4. De Wmo-consulent brengt advies uit aan het college van B&W. Het college neemt daarna een besluit.

Binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag ontvangt u bericht van burgemeester en wethouders. Dit bericht houdt in ofwel een besluit(beschikking) of een brief waarin is vermeld waarom de termijn wordt overschreden en op welke termijn u wel een besluit kunt verwachten.

Prijzen

Vergunning

Tarief

Gehandicaptenparkeerkaart

€ 99,65

Gehandicaptenparkeerkaart inclusief medische keuring

€ 194,35

Nationaal Parkeer Register

Alle afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten worden geregistreerd in het Nationaal Parkeer Register van de RDW. Met de landelijke registratie voorkomen we dat gehandicaptenparkeerkaarten die gestolen zijn, in een andere plaats gebruikt kunnen worden.