Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

Ondersteuning

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

 • huishoudelijke hulp
 • woningaanpassingen
 • een rolstoel of scootmobiel
 • taxivervoer
 • begeleiding, bijvoorbeeld dagbesteding of woonbegeleiding
 • mantelzorgondersteuning
 • respijtzorg, bijvoorbeeld logeeropvang
 • beschermd wonen

Melding voor ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. Maandag en woensdag van 09.30 - 12.30 uur en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur. Dit kan op een aantal manieren:

 • telefonisch via 0345 477 700
 • online een afspraak maken via de website
 • contact opnemen met Sociaal Team Culemborg

Als u melding doet bij het Wmo-loket, of bij Sociaal Team Culemborg, dan zal een van hen contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. 

Bij ingewikkelde vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. U bespreekt met de Wmo-consulent of medewerker van het Sociaal Team wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt het Wmo-loket voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg