Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

Ondersteuning

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

  • huishoudelijke hulp
  • woningaanpassingen
  • een rolstoel of scootmobiel
  • taxivervoer
  • begeleiding, bijvoorbeeld dagbesteding of woonbegeleiding
  • mantelzorgondersteuning
  • respijtzorg, bijvoorbeeld logeeropvang
  • beschermd wonen

Melding voor ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket:

  • maandag en woensdag van 09.30 - 12.30 uur
  • vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

Dit kan op een aantal manieren:

Als u melding doet bij het Wmo-loket, of bij Sociaal Team Culemborg, dan zal een van hen contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. 

Bij ingewikkelde vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. U bespreekt met de Wmo-consulent of medewerker van het Sociaal Team wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt het Wmo-loket voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.