Geboorteaangifte doen

Is uw kind geboren? Doe binnen drie dagen na de bevalling aangifte bij de gemeente waar het kind is geboren. Dit kan online en op afspraak.

Wie kan geboorteaangifte doen?

Geboorte van een kind aangeven kan door de volgende personen:

  • De (juridische) vader of (juridische) moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind.
  • Kunnen zij geen aangifte doen? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamverzorgende.
  • Soms is er niemand aanwezig bij de geboorte en kan de moeder zelf geen aangifte doen. Dan moet een medebewoner van de woning waar het kind is geboren aangifte doen. Of het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind is geboren.
  • Is er niemand die de aangifte mag doen? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar aangifte.

Op tijd aangifte doen

Binnen 3 dagen na geboorte van uw kind, doet u aangifte bij de gemeente. In deze periode zijn tenminste 2 werkdagen opgenomen en de termijn eindigt altijd op een werkdag.

Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen op het stadskantoor. Daarom mag u soms ook iets later aangifte doen.

Hieronder ziet u wat de laatste dag is waarop u aangifte kunt doen:

Kind geboren opLaatste aangiftedag
maandagdonderdag
dinsdagvrijdag
woensdagmaandag
donderdagmaandag
vrijdagdinsdag
zaterdagdinsdag
zondagwoensdag

Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie (OM). U kunt dan een boete krijgen.

Keuze achternaam

Als ouders bepaalt u welke achternaam uw kind krijgt. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Dit kunt u vóór de geboorte doen of bij de geboorteaangifte. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Vanaf 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van beide ouders.

Meenemen naar uw afspraak

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak:

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder
  • verklaring van de arts of de verloskundige (als u die hebt)
  • trouwboekje (niet verplicht)
  • erkenningsakte ongeboren kind (als u zo'n akte hebt)
  • akte van naamskeuze (als u zo'n akte hebt)