Financiële injectie stationsomgeving

28 juni 2022
- stationsomgeving

Het kabinet heeft donderdag 23 juni bekend gemaakt de komende 10 jaar in totaal € 7,5 miljard beschikbaar te stellen voor het bereikbaar maken van nieuwe, grootschalige woningbouwlocaties in Nederland. Ook voor de stationsomgeving is dit goed nieuws.

Het Rijk reserveert ruim € 23 miljoen (exclusief BTW) als bijdrage aan een onderdoorgang voor langzaam verkeer bij het station, een centraal P+R gebouw aan de oostzijde en een nieuwe ontsluiting van de N320 om snel de P+R en de nieuwe woonwijk te kunnen bereiken.         

Woningtekort

Nederland kampt met een groot woningtekort. Tot en met 2030 wil het kabinet daarom 900.000 woningen bouwen en toegroeien naar de bouw van 100.000 woningen per jaar. Dat die woningen goed bereikbaar zijn, is een belangrijke voorwaarde om er fijn te kunnen wonen, leven en werken. De subsidies van het Rijk gaan bijvoorbeeld over aanpassingen van tunnels, het aanleggen van rotondes, wegen, fietsbruggen en fietsroutes, deelmobiliteit en mobility-hubs en aanpassingen rond (bus)stations.

Subsidie

Om de toekomstige bijna 2.000 woningen in het Culemborgse stationsgebied goed bereikbaar te maken, zijn ook in Culemborg aanpassingen aan de infrastructuur nodig. De gemeente stelde samen met haar partners plannen hiervoor op en om deze te financieren, diende ze een aanvraag voor een subsidie in. Afgelopen donderdag bleek dat het Rijk potentie en noodzaak ziet in woningbouw in Culemborg. Daarom heeft het Rijk besloten om een bedrag van ruim € 23 miljoen (exclusief BTW) voor de regionale hub Culemborg te reserveren.

P+R en spooronderdoorgang

Deze subsidie van het Rijk is bedoeld voor de moeilijkst te realiseren onderdelen binnen het project stationsomgeving. Dat is ten eerste een gebouwde P+R. Deze moet de huidige verspreid liggende parkeerterreinen vervangen. Door parkeren in één gebouw te concentreren, hoeven bezoekers niet te zoeken naar een plek, hoeven ze niet meer langs de scholen en door woonstraten, zal er minder overlast zijn van parkeerders in de woonwijken en kunnen de vrijgekomen P+R terreinen straks worden ingezet voor woningbouw en groen.

Daarnaast is het geld bestemd voor een onderdoorgang bij het station. Deze verbindt de oost- en westzijde van de stad met elkaar. Hierdoor wordt het eenvoudig om op een veilige manier over en weer van de functies aan beide zijden van de stad gebruik te maken en wordt de nieuwe woonwijk in oost onderdeel van de stad. Het wordt ook een doorgaande fietsroute, die mogelijk aangesloten wordt op de fietsroute vanuit Parijsch. Dit betekent dat schoolgaande kinderen niet meer over het drukke kruispunt bij de Tunnelweg hoeven.

‘Ambities werkelijkheid maken’

De gemeente Culemborg is als vanzelfsprekend erg verheugd met de toekenning van de rijkssubsidie. ‘De reservering die het Rijk heeft gemaakt om de infrastructuur in Culemborg te verbeteren, is een belangrijke stap om onze ambities in de stationsomgeving werkelijkheid te maken. Het is vanzelfsprekend dat we erg trots zijn dat het Rijk onze plannen zo waardeert en erkent’ aldus wethouder Monica Wichgers.