Europees Parlement: waar stem ik voor?

Om de 5 jaar kiezen de inwoners van de Europese Unie de leden van het Europees Parlement. Zij beslissen over nieuwe Europese wetten. Dit doen ze samen met ministers uit alle EU-landen. Deze wetten hebben invloed op de levens van inwoners in de Europese Unie. Ze gaan bijvoorbeeld over de economie, armoedebestrijding, gezondheidszorg, klimaat en veiligheid.

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de lidstaten van de Europese Unie. Bij de Europees Parlementsverkiezing in Nederland stemmen we op Nederlandse partijen. Deze partijen maken vaak deel uit van Europese fracties. Leden die niet bij een fractie zijn aangesloten, heten niet-ingeschrevenen.