Maquette van de Stationsomgeving in Culemborg

Culemborgse gemeenteraad stelt Masterplan Stationsomgeving vast

27 juni 2024
- stationsomgeving

Onze gemeenteraad stelde op 27 juni het Masterplan Stationsomgeving vast. Hiermee is het Masterplan definitief. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de stationsomgeving en een deel van bedrijventerrein Pavijen naar woningbouw. We maken hier een wijk met een duurzame en levendige woon- en werkomgeving waar Culemborgers een passende woning kunnen vinden en gezond en prettig kunnen leven en werken. Een nieuwe doorgang onder het spoor verbindt de nieuwe wijk met de stad.

Masterplan

In het Masterplan Stationsomgevingexterne-link-icoon vertaalden we de ambities uit de eerder vastgestelde Structuurvisie naar een ruimtelijk plan. Met deze vaststelling ligt de hoofdstructuur van het gebied vast, het gebied heeft een gezicht gekregen. Het Masterplan maakt de samenhang tussen alle onderdelen en locaties van het gebied duidelijk en beschrijft hoe het gebied straks goed kan functioneren.

Richtinggevend model

Het Masterplan is nog geen ontwerp, het is een ‘richtinggevend model’. Dat betekent dat niet alles wat getekend is, ook precies zo wordt gemaakt. Zo kunnen er in de toekomst ook meer bedrijven worden ingepast. Tot 2040 kunnen er ongeveer 3.000 woningen in het gebied bijkomen.  

Kaders en spelregels

Het Masterplan Stationsomgeving is input voor het ontwerp van de gebouwen. Voor dit ontwerp stellen we per deelgebied kaders en spelregels op; Nota’s van Uitgangspunten. Hierin staat het aantal en type woningen, bouwhoogtes, groenvoorzieningen, et cetera. We leggen de concept Nota’s van Uitgangspunten te zijner tijd - net als de Structuurvisie en het Masterplan - voor aan de omgeving, waarna we de gemeenteraad vragen deze vast te stellen. Op basis daarvan kan een ontwikkelaar een plan met een ontwerp maken. 

'Een volgende mijlpaal'

Wethouder Monica Wichgers is blij met de vaststelling: ‘Het is voor mij een enorme stimulans om me iedere dag weer in te zetten om woningen in onze stad te krijgen waar jong en oud zo naar verlangen. Daarom ben ik meer dan blij dat met de vaststelling van het Masterplan Stationsomgeving door de Culemborgse gemeenteraad we weer een stap dichterbij een nieuwe buurt zijn waarin Culemborgers gezond en prettig kunnen wonen, leven en werken. Deze stap in de verandering van de stationsomgeving naar een duurzaam en levendig woon-werkgebied is dus met recht een mijlpaal te noemen.’

Fasering en volumes Stationsomgeving
By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.