Culemborg stelt noodopvang ook open voor andere vluchtelingen

05 april 2024
- nieuws

In januari 2024 heeft Culemborg een crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen geopend aan de Bellweg. Deze opvang wordt vanaf zondag 31 maart ook opengesteld voor andere vluchtelingen.

Tot 1 juli 2023 had Culemborg aan de Bellweg al een crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit het overvolle Ter Apel. Bij de sluiting van deze opvang heeft het college van Culemborg uitgesproken opnieuw verantwoordelijkheid te nemen als dit noodzakelijk is. Dit hebben wij in januari 2024 gedaan toen er een beroep op onze regio werd gedaan om mensen uit Oekraïne een eerste dak boven het hoofd te bieden. De crisisnoodopvang aan de Bellweg is toen opnieuw geopend voor een sobere opvang. In samenwerking met gemeenten in de regio is de opvanglocatie aan de Bellweg al drie maanden in gebruik. De instroom van Oekraïense vluchtelingen verschilt van week tot week en daarmee ook de bezetting in de opvanglocatie.

Enorm tekort plekken voor andere vluchtelingen

Op dit moment zijn alle locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) volledig bezet en ook andere opvanglocaties verspreid over het land zijn maximaal bezet. In Ter Apel verblijven meer dan de afgesproken 2000 bewoners. Het COA geeft aan dat tijdens het paasweekend de situatie dreigt te ontstaan dat er onvoldoende bedden beschikbaar zijn. Door het enorme tekort aan opvangplekken voor COA-vluchtelingen hebben het COA en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een dringende oproep gedaan aan de gemeente Culemborg om te helpen. Het gemeentebestuur heeft besloten hierin de helpende hand te bieden door bedden in de opvang ter beschikking te stellen. 

Bellweg wordt gemengde opvanglocatie

De opvang aan de Bellweg heeft, met enkele noodzakelijke aanpassingen, alle faciliteiten om beide doelgroepen op te vangen. Er zal plek zijn voor maximaal 160 mensen. De gemeente is in overleg met onder andere ElkWelzijn om te kijken hoe vrijwilligers vanuit onze stad een rol kunnen spelen in bijvoorbeeld de dagbesteding voor de kinderen en volwassenen. Ook andere gemeenten in het Rivierenland onderzoeken waar zij op korte termijn tijdelijk opvangplekken mogelijk kunnen maken.
Burgemeester Gerdo van Grootheest: ”We vinden dat iedereen, ook al is het tijdelijk, een veilig thuis verdient. Nu de druk opnieuw zo ontzettend hoog is, reikt Culemborg ook dit keer de helpende hand. Die verantwoordelijkheid voelen en nemen we.”

Toekomst

De locatie aan de Bellweg is tot uiterlijk 1 januari 2025 beschikbaar, omdat het pand dan weer bedrijfsmatig gebruikt gaat worden. De gemeente Culemborg onderzoekt welke andere mogelijkheden er zijn om ook na dit jaar een bijdrage te leveren aan de regionale opvangtaak.