Culemborg en de Spreidingswet

01 mei 2024
- nieuws

Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Dat komt doordat een hoger aantal vluchtelingen asiel aanvraagt en de doorstroom van asielzoekers vanuit opvangcentra naar een vaste woning achterblijft. Er zijn daarom dringend extra opvangplekken en -locaties nodig. Door de Spreidingswet heeft iedere gemeente sinds 1 februari 2024 de wettelijke taak om asielzoekers op te vangen. De Spreidingswet verdeelt asielzoekers zo ook meer gelijk over provincies en gemeenten. Wij verkennen de komende maanden hoe we hier aan bij kunnen dragen. Dat doen we om te voldoen aan de wet, maar ook vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel.

Onze taak

Naar aanleiding van de Spreidingswet hebben we de taak om opvang te bieden aan 176 asielzoekers. Daarvan moeten 15 plaatsen geschikt zijn voor alleenstaande minderjarige jongeren. Dit aantal is berekend op basis van het inwoneraantal en de sociaal-economische status van de stad.

Voorstel

De gemeenteraad vroeg het college eind februari om een eerste voorstel voor de opvang van vluchtelingen in Culemborg. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de uitgangspunten voor iedereen duidelijk zijn. In dit voorstel 'startnotitie opvang vluchtelingen'externe-link-icoon licht het college toe hoe het de opvang van vluchtelingen in het kader van de Spreidingswet voor zich ziet. Als de gemeenteraad de startnotitie vaststelt, dan geeft zij het college de opdracht om stapsgewijs een opvanglocatie te ontwikkelen die een duurzaam en integraal onderdeel van onze stad wordt. Het college doet dan ook een voorstel voor een mogelijke locatie.

Meedoen vanaf dag één

De wens bij de opvanglocatie voor vluchtelingen is dat vluchtelingen meedoen vanaf dag één. Hiervoor zoeken we de samenwerking met onze maatschappelijke partners. Ook willen we kansen voor vluchtelingen combineren met kansen voor Culemborgers, bijvoorbeeld door tegelijkertijd extra woonruimte voor woningzoekenden te realiseren. Zo heeft de opvang van vluchtelingen een positief effect op de stad en haar inwoners. Een randvoorwaarde voor de realisatie van een opvanglocatie is dat het rijk en de provincie voldoende middelen ter beschikking stellen om minimaal de kosten te dekken.