Bedrijvenloket

Culemborg is een bedrijvige, gastvrije gemeente. Het is een ondernemende stad. Culemborg heeft een goed ondernemersklimaat en is zeer centraal gelegen en goed bereikbaar. Culemborg biedt huisvesting aan circa 2500 bedrijven en werkgelegenheid aan ruim 13.000 personen.

Werkgeversadvies via Werkzaak Rivierenland

Eén aanspreekpunt voor al uw personele vraagstukken. De adviseurs van het Werkzaak helpen bij het vervullen van werkervaringsplaatsen (onbetaalde stage met behoud van uitkering) en vacatures. Ze zijn er ook voor vragen over ontslag, ziekteverzuim, subsidies, en andere vragen over personeel.

Bedrijvencontactfunctionaris

Binnen de gemeente Culemborg maakt Economische Zaken onderdeel uit van de afdeling stadsontwikkeling. De heer P. Kersten is bedrijfscontactfunctionaris en het aanspreekpunt voor het bedrijfsleven bij de gemeente Culemborg. Hij kan informatie geven over bijvoorbeeld de vestiging op het bedrijventerrein, het openen van een winkel of horecazaak, de economische ontwikkelingen binnen Culemborg en de bestemmingsmogelijkheden voor een bestaand bedrijfspand.

Overheidsinformatie

Kijk ook eens op het bedrijvenloket dat het ministerie van Economische Zaken heeft ontwikkeld. Het is de ingang op internet voor alle ondernemers die informatie van de overheid nodig hebben:

Mantelzorgers

Wilt u een mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid invoeren? Download dan de 'Toolkit mantelzorg voor werkgevers'. Het document kunt u vinden in het archief van de website.