Zelfbeheer van het groen

In Lanxmeer en Wilgeboom regelen de bewoners zelf het groenbeheer. Ze voeren kleinschalige werkzaamheden uit aan de groenstroken. Zo bepalen ze zelf welke planten blijven staan.

Lanxmeer

De wijk Lanxmeer is geen gewone woonwijk. Al ruim voordat er een spa de grond in ging, zijn de (toekomstige) bewoners betrokken bij de inrichting van de wijk. Logisch vervolg op deze grote betrokkenheid is dat de bewoners deze ruimte ook (voor een deel) zelf beheren. Hiervoor heeft de bewonersvereniging van Lanxmeer de beheerstichting Terra Bella opgericht.

Een deel van het totale onderhoudsbudget voor het groen in de wijk Lanxmeer is door de gemeente overgedragen aan Terra Bella. Hiervoor voeren zij een deel van het beheer van de openbare ruimte uit. Het gaat daarbij vooral om de kleinschalige werkzaamheden zoals het bijhouden van een aantal plantvakken, het uitmaaien van de vijveroevers, het onkruidvrij houden van de halfverharding en het opruimen van zwerfvuil. Door dit kleinschalig beheer zelf uit te voeren kunnen de bewoners selectiever beheren en zelf bijvoorbeeld bepalen welke planten ze wel of niet laten staan.

Wijkschouw

De gemeente voert, gezamenlijk met de beheerstichting Terra Bella, minimaal twee keer per jaar een wijkschouw uit, om te bepalen of het beheer op de afgesproken wijze wordt uitgevoerd. Verder vindt aan het begin van elk jaar intensieve afstemming plaats over de verdeling van de werkzaamheden. Het zelfbeheer bevalt de bewoners erg goed. Doordat ze zelf verantwoordelijk zijn voor een deel van het onderhoud blijft hun betrokkenheid bij de wijk groot.

Overige locaties met zelfbeheer

In andere delen van Culemborg vindt ook zelfbeheer plaats. Zo is een aantal jaren geleden aan de Wilgeboom een kleinschaliger wijze van zelfbeheer opgestart. Bewoners daar onderhouden zelf de plantstrook in hun straat. In overleg met hen is deze plantstrook voorzien van fraaie vaste beplanting. Twee keer per jaar ondersteunt de gemeente de bewoners met hun onderhoudswerkzaamheden.