Windpark in Culemborg

5 Feb 2019
Het college van B&W wil onder voorwaarden meewerken aan het ontwikkelen van een nieuw windpark in Culemborg. Vrijstad Energie en Eneco hebben afgelopen jaar onderzocht of dat past binnen de voorwaarden van de Windvisie Culemborg. Volgens hen is dat mogelijk.

 

Een van de voorwaarden is dat er een Milieueffectrapportage (MER) moet komen. Zo’n onderzoek kost veel geld. Voordat ze dat uitgeven, willen Vrijstad Energie en Eneco weten of de gemeente mee zou willen werken. Dat is het geval als de onderzoeken positieve resultaten hebben. Zo voorkomen ze onnodige uitgaven. Het college van B&W is het met de partijen eens dat een nieuw windpark mogelijk is. In de commissievergadering van 14 februari 2019 komt een verdere uitleg over het principeverzoek en het vervolgproces.

Windvisie in 2017 bepaald

In 2017 heeft de gemeenteraad de Windvisie Culemborg bepaald. Daarin staat dat er onder voorwaarden een nieuw windpark in Culemborg mogelijk is. Zo vindt het college dat er een eerlijke verdeling moet zijn van de lusten en de lasten. En dat Culemborgers voor minimaal 50% eigenaar moeten kunnen worden van de nieuwe windmolens. Aan het bepalen van de Windvisie gingen verschillende bijeenkomsten en gesprekken vooraf met mensen die in de buurt wonen en belangenorganisaties.

Energieneutraal Culemborg

De gemeente Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn. Windmolens zijn daar een belangrijk onderdeel van. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het isoleren van huizen en het plaatsen van zonnepanelen.