Windenergie

In de windvisie staan de voorwaarden waaronder we willen meewerken aan de plaatsing van windmolens.

Energieregio Rivierenland

Elke gemeente in Nederland zit in een energieregio. In totaal zijn er dertig verschillende regio’s. Al die regio’s samen moeten uiteindelijk 35 TeraWattuur (TWh) zonne-en windenergie opwekken. Dat is de afspraak die we landelijk hebben gemaakt in het Klimaatakkoord. Culemborg maakt deel uit van de regio Rivierenland.

Windvisie

De Windvisie is in vastgesteld. In de windvisie staan voorwaarden waaronder we willen meewerken aan de plaatsing van windmolens. Belangrijke punten hierin zijn dat er een eerlijke verdeling moet zijn van de lasten en lusten. Dit betekent onder andere dat inwoners minimaal 50% eigenaar zijn van de windmolens.

Tweede windpark

In de periode 2017 – 2020 is onderzocht of er een tweede windpark kan komen. Het college stemde in met het voorontwerp. Tegen dit besluit is een groot aantal bezwaren ingediend. Verdere planontwikkeling is gestaakt. Hierdoor is er op dit moment geen sprake van een proces om te komen tot een tweede windpark. Als er een nieuw initiatief ontstaat zal de gemeente daar nadrukkelijk over communiceren.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg