Wethouder Simon Buwalda dient ontslag in

23 jan 2020
Vandaag heeft wethouder Simon Buwalda op grond van art. 43 van de Gemeentewet zijn ontslag ingediend als wethouder van de gemeente Culemborg.

Lees hieronder zijn brief:

“Hierbij dien ik per direct mijn ontslag in als wethouder van de gemeente Culemborg (op grond van de Gemeentewet, artikel 43).

Grip op de financiële tekorten is belangrijk om de zorg en ondersteuning voor inwoners die dat echt nodig hebben, te kunnen waarborgen. Recent is opnieuw een extra financieel tekort ontstaan binnen WMO/Jeugd. Ik zie geen andere keuze dan hieruit de politieke consequentie te trekken door mijn ontslag in te dienen.

Met hart, visie en betrokkenheid voor de Culemborgse samenleving heb ik mij volledig ingezet voor mijn portefeuille Zorg en Welzijn, Gezondheid en Sport.

Ik wil de collegeleden, de zeven partijen die mij hebben voorgedragen en u raadsleden bedanken voor de constructieve samenwerking en het gestelde vertrouwen in mij. Tevens bedank ik via deze wijze ook de inwoners, de ambtelijke organisatie, verenigingen en partners van de gemeente Culemborg voor de prettige samenwerking. Ik wens u allen wijsheid en alle goeds toe.”

Reactie burgemeester

Burgemeester Gerdo van Grootheest reageert als volgt op het ontslag van de wethouder: “Met het vertrek van wethouder Simon Buwalda verliezen wij een betrokken, enthousiaste en vrolijke collega. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor Culemborg, in het bijzonder voor Culemborgers die zich in een kwetsbare positie bevinden. Wij willen Simon heel erg bedanken voor zijn inzet voor onze stad en wensen hem alle goeds toe voor de toekomst!”

Verdeling portefeuille

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt komende dagen hoe de portefeuille van wethouder Simon Buwalda wordt verdeeld over de andere wethouders. Dit alles in afwachting van een definitieve oplossing.