Werkzaamheden N833 tussen Culemborg en Buurmalsen

Provincie Gelderland legt naast de N833 tussen Culemborg en Buurmalsen een vrijliggend fietspad aan. Om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Hiervoor wordt aan de westkant van de N833 de huidige watergang verlegd en de weg aangepast.

De nieuwe weg is 7 meter breed. Aanliggende fietsstroken verdwijnen en de bovenste laag van de weg wordt vervangen. Er komen twee nieuwe bruggen. Bij de Zeedijk komt een brug voor motorvoertuigen en een brug voor (brom)fietsers. De werkzaamheden zijn in volle gang. Aannemer Van Spijker Infrabouw voert de werkzaamheden uit. De aannemer is bezig tot eind 2020. 

Vanaf mei 2020 is de kruising Rijksstraatweg-Zeedijk afgesloten. De rijbaan van de Rijksstraatweg blijft beschikbaar. Gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer over de Zeedijk worden omgeleid via de Oude Hoevenseweg. Borden geven de omleidingsroutes aan.

In de weekenden van 11 en 12 juli en 18 en 19 juli is de Rijksstraatweg N833 afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens deze weekenden plaatst de aannemer een stalen afscheiding voor fietsers. Aanwonenden van de Rijksstraatweg kunnen gewoon met de auto of fiets van en naar huis. U kunt zich melden bij de verkeersregelaars. Deze staan bij kruisingen, aan het begin en einde van de Rijksstraatweg. Ander verkeer wordt omgeleid.

Eind van het jaar is de Rijksstraatweg ter hoogte van de Zeedijk 3 weken afgesloten. Omdat de nieuwe brug dan op de juiste plek wordt geplaatst. Wanneer dat precies gebeurt, wordt later bekend gemaakt.

Vragen?

Direct omwonenden worden op de hoogte gehouden via bewonersbrieven.

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Alexandra Braas, omgevingsmanager bij Van Spijker Infrabouw. Zij is tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op t. 085 822 04 16. Of via e-mail naar n833.culemborg.buurmalsen@gmail.com.

Meer informatie staat op www.gelderland.nl/N833.