Werkzaamheden N833 tussen Culemborg en Buurmalsen

Provincie Gelderland legt naast de N833 tussen Culemborg en Buurmalsen een vrijliggend fietspad aan. Om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Hiervoor wordt aan de westkant van de N833 de huidige watergang verlegd en de weg aangepast.

 

De nieuwe weg is 7 meter breed. Aanliggende fietsstroken verdwijnen en de bovenste laag van de weg wordt vervangen. Er komen twee nieuwe bruggen. Bij de Zeedijk komt een brug voor motorvoertuigen en een brug voor (brom)fietsers. Op dit moment verleggen de nutsbedrijven al kabels en leidingen. Aannemer Van Spijker Infrabouw verwacht in februari 2020 te starten met de rest van de werkzaamheden.

Vragen?

Direct omwonenden ontvingen afgelopen week een brief over de werkzaamheden. Ongeveer twee weken voordat de aannemer start met de werkzaamheden is er een inloopbijeenkomst. De aannemer geeft dan uitleg en informatie over de werkzaamheden, de planning en mogelijke overlast. Bewoners ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Alexandra Braas, omgevingsmanager bij Van Spijker Infrabouw. Zij is tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op t. 085 822 04 16. Of via e-mail naar n833.culemborg.buurmalsen@gmail.com. Meer informatie staat op www.gelderland.nl/N833.