Werkzaamheden N833 tussen Culemborg en Buurmalsen

30 dec 2020
Provincie Gelderland legt naast de N833 tussen Culemborg en Buurmalsen een vrijliggend fietspad aan. Om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Hiervoor wordt aan de westkant van de N833 de huidige watergang verlegd en de weg aangepast.

De nieuwe weg is 7 meter breed. Aanliggende fietsstroken verdwijnen en de bovenste laag van de weg wordt vervangen. Er komen twee nieuwe bruggen. Bij de Zeedijk komt een brug voor motorvoertuigen en een brug voor (brom)fietsers. De werkzaamheden zijn in volle gang. Aannemer Van Spijker Infrabouw voert de werkzaamheden uit. Gedurende de werkzaamheden wordt verkeer waar nodig omgeleid.

Vragen?

Direct omwonenden worden op de hoogte gehouden via bewonersbrieven.

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met Alexandra Braas, omgevingsmanager bij Van Spijker Infrabouw. Zij is tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op t. 085 822 04 16. Of via e-mail naar n833.culemborg.buurmalsen@gmail.com.

Meer informatie staat op www.gelderland.nl/N833.