Werkzaamheden H.P. Vermeulenstraat

Samen met bewoners heeft de gemeente aan een plan gewerkt voor het opnieuw inrichten van de straat. Er komt bijvoorbeeld een groenstrook in het midden.

De H.P. Vermeulenstraat is aan groot onderhoud toe. Boomwortels drukten het straatwerk omhoog. De afwatering was slecht. Ook hadden bewoners wensen voor een andere inrichting van het plein.

De bomen die er stonden zijn al gerooid. Er komen nieuwe bomen voor terug. Komende maanden legt een aannemer een hemelwaterriool en nieuwe bestrating aan. De werkzaamheden starten op 15 april. Half juli 2019 is het klaar.

Twee fasen

Om te voorkomen dat niet alles in één keer open ligt, gebeurt het werk in twee fasen:

  • Fase 1 begint ter hoogte van de Hugo de Goyerplaats en huisnummer 13/15. Er wordt gewerkt richting de Landzichtweg.
  • Fase 2 is het vanaf de Hugo de Goyerplaats richting Vicarystraat.

Onze vragen aan bewoners

Wilt u overhangend groen van uw tuin weghalen? Anders heeft de aannemer daar misschien last van. Voor u is het ook goed om te weten dat de aannemer in sommige tuinen moet graven. Omdat daar het hemelwater afgekoppeld wordt. De aannemer herstelt de tuin dan in oude staat.

Wilt u uw auto ergens anders in de omgeving parkeren?
We vragen uw begrip voor het ongemak en/of overlast.  

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@culemborg.nl, ter attentie van de heer Bert van Duren.

Download