Werkzaamheden Douwes Dekkerpad

15 okt 2019

Van 21 tot en met 25 oktober is een deel van het Douwes Dekkerpad afgesloten. Het gaat om het deel tussen de Anna Blamanweg en het Ed Hoornikhof. Daar zijn werkzaamheden aan kabels en leidingen in de grond. Voor fietsers en voetgangers geldt een omleiding. Zij kunnen het fietspad van de Parallelweg Oost/Ina Boudier Bakkerstraat gebruiken. De gemeente plaatst omleidingsborden.