Werkwijze

Coalitieprogramma

Het college werkt op basis van het raadsprogramma 'Ruimte voor de stad' (hieronder te downloaden). 

Collegevergadering

Elke dinsdag vergadert het college van B&W. De gemeentesecretaris is hierbij aanwezig. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar. De besluiten die genomen worden in deze vergaderingen en openbaar zijn, verschijnen wekelijks bij openbare besluitenlijsten.

Download