Werken aan een toekomst zonder schulden

15 sep 2022
Voor 18 tot 27 jarigen met problematische schulden is via ElkWelzijn een pilot opgezet. Hierin werkt de jongvolwassene samen met een schuldhulpverlener en jongerenwerker aan het oplossen van de schulden en een plan voor de toekomst.

De aanpak is gebaseerd op de ervaringen van andere gemeenten die al langer dergelijke hulp bieden.

Deze leeftijdsgroep heeft regelmatig onvoldoende geld om schulden af te lossen. Dit komt vaak omdat ze nog een (voltijd) opleiding volgen of moet volgen. Het kan ook zijn dat de jongvolwassene door andere omstandigheden te weinig geld heeft om af te lossen. Schulden leiden vaak tot problemen in andere levensdomeinen.

Meer informatie

Neem contact op met Francis Nijhof via e-mail naar fnijhof@elkwelzijn.nl of telefoonnummer 06 81007016.