Welstandscommissie

De Welstandscommissie beoordeelt alle aanvragen voor een omgevingsvergunning met de activiteit 'bouwen'.

Ze bestaat uit architecten en stedenbouwkundigen van het Gelders Genootschap en brengt advies uit aan de gemeente over:

  • het uiterlijk van het bouwwerk
  • welke materialen gebruikt gaan worden
  • of het bouwwerk past in de bestaande omgeving
  • of het voldoende kwaliteit heeft

Doorgaans volgt de gemeente dat advies ook op. De gemeente vraagt het welstandsadvies voor u aan. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. Als de Welstandscommissie negatief oordeelt of voorwaarden stelt, neemt de gemeente contact op met u.

De Welstandscommissie vergadert eens in de twee weken. Er is een gemandateerde commissie en een grote commissie. De gemandateerde commissie behandelt de eenvoudigere zaken. De grote commissie geeft advies over complexe en uitgebreide zaken, daarom bestaat deze commissie uit meer leden.

Kosten welstandsadvies

De kosten van een welstandsadvies worden bij de vergunningverlening in rekening gebracht.

Bezwaar

Tegen een advies van de Welstandscommissie kunt u geen bezwaar maken. U kunt wel bezwaar maken tegen een eventueel vergunningenbesluit of weigeringsbesluit van de gemeente.

Welstandsnota en beeldkwaliteit

Hieronder kunt u de welstandsnota en beleid downloaden: