Welstandscommissie

De Welstandscommissie beoordeelt alle aanvragen voor een omgevingsvergunning met de activiteit 'bouwen'.

Samenstelling commissie

Ze bestaat uit architecten en stedenbouwkundigen van het Gelders Genootschap en brengt advies uit aan de gemeente over:

  • het uiterlijk van het bouwwerk
  • welke materialen gebruikt gaan worden
  • of het bouwwerk past in de bestaande omgeving
  • of het voldoende kwaliteit heeft

Advies welstandscommissie

De gemeente vraagt het welstandsadvies voor u aan. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. Als de Welstandscommissie negatief oordeelt of voorwaarden stelt, neemt de gemeente contact op met u.

Kosten advies

De kosten van een welstandsadvies worden bij de vergunningverlening in rekening gebracht.

Vergaderingen

De Welstandscommissie vergadert eens in de twee weken. Er is een gemandateerde commissie en een grote commissie. De gemandateerde commissie behandelt de eenvoudigere zaken. De grote commissie geeft advies over complexe en uitgebreide zaken, daarom bestaat deze commissie uit meer leden.

Bezwaar

Tegen een advies van de Welstandscommissie kunt u geen bezwaar maken. U kunt wel bezwaar maken tegen een eventueel vergunningenbesluit of weigeringsbesluit van de gemeente.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg