Welke vormen van pleegzorg bestaan er?

4 nov 2020
Tot slot van de Week van de Pleegzorg, geven we een overzicht van de verschillende vormen pleegzorg die er zijn. Voor welke vorm van pleegzorg er gekozen wordt, hangt af van de situatie van het kind en het gezin. Een pleegzorgorganisatie zoekt de vorm die voor het kind het beste is. In Culemborg doet entrea lindenhout dat. Naast opvang door familie, vrienden, buren of andere bekenden zijn er drie vormen van pleegzorg: zo lang als nodig, crisispleegzorg en deeltijdpleegzorg.

Zo lang als nodig

Pleegouders bieden een kind een stabiele plek voor zo lang als nodig is. Voor bijna alle kinderen geldt dat van te voren niet duidelijk is of de pleegzorg voor enkele maanden of voor vele jaren nodig zal zijn. Soms kan een kind na een tijd weer naar huis. Soms wordt duidelijk dat ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind misschien wel totdat hij of zij volwassen is bij het pleeggezin wonen.

Crisispleegzorg

Soms ontstaat er voor een kind een acute situatie. En is er onmiddellijk opvang nodig. In eerste instantie wordt bekeken of het kind bij familie of vrienden terecht kan. Als dat niet mogelijk is, dan wordt er een plek gezocht in een pleeggezin.

Deeltijdpleegzorg

Deeltijdpleegzorg betekent dat een kind een aantal dagen of dagdelen bij zijn of haar pleegouders is. Dat kan op verschillende manieren. Denk aan een aantal uur per week, een aantal dagen per week, een of meer weekenden per maand. En vakanties.

Meer weten?

Dit is heel kort en bondig welke pleegzorgvormen er zijn. Daarover is natuurlijk veel meer te vertellen. En te vinden. Duidelijke informatie over pleegzorg kunt u vinden op www.ikwilpleegouderworden.nl. Bent u geïnteresseerd in het pleegouderschap? Dan komt u via deze website met entrea lindenhout in contact.