Watertoren

De watertoren met het oude pompgebouw zijn in 2018 gekocht door familie Van der Veer. Zij willen de watertoren, het pompgebouw en het terrein een nieuwe functie geven.

De gemeente Culemborg en familie Van der Veer ondertekenden eind 2021 een anterieure overeenkomst voor woningbouw in en bij de watertoren en het pompgebouw aan de Rijksstraatweg. In de anterieure overeenkomst staat dat familie Van der Veer deze ontwikkeling mag uitvoeren. En dat de gemeente de procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan start.

Om de cultureel-historische watertoren te kunnen behouden en onderhouden zijn er financiële middelen nodig. Het idee is dat er in de watertoren een woning en een Bed and Breakfast komen, twee woningen in het pompgebouw en twee nieuwbouwkavels. Dan zijn er voldoende financiële middelen om de watertoren te houden. Op de nieuwbouwkavels mogen maximaal drie woningen komen.

Onderzocht wordt of een kleinschalige maatschappelijke functie voor de wijk Lanxmeer en andere Culemborgers mogelijk is in de schacht van de toren of elders op het terrein. Er wordt nog gezocht naar participanten voor de ontwikkeling van die gemeenschapsruimte.

Bent u benieuwd naar alle informatie die de nieuwe eigenaren de aflopen drie jaren verzamelden? Kijk dan op watertorenkwartierculemborg.com

Stichting Watertoren Culemborg denkt en praat mee met beide ontwikkelingen. Op hun website vindt u ook informatie over de watertoren. Kijk op watertorenculemborg.nl.