Wat betekent afscheid nemen van aardgas voor bewoners van Voorkoop?

5 mrt 2019
Verspreid over negen bijeenkomsten onderzoeken bewoners van deze wijk wat stoppen met aardgas voor hun huishoudens zou betekenen.
logo energiekculemborg
In 2050 verdwijnt fossiele energie uit Nederland. Dus ook het aardgas. Het is belangrijk om nu al te bedenken of we andere duurzame energiebronnen kunnen gebruiken. Zoals zon of aardwarmte. Om ook in de toekomst huizen te kunnen verwarmen.

Op 7 maart start een reeks bijeenkomsten in Wijkcentrum De Salaamander. Tijdens de bijeenkomsten ontdekken bewoners welke alternatieven er zijn. Samen met Woningcorporatie KleurrijkWonen, netbeheerder Liander, energiecoöperatie Vrijstad Energie en de gemeente Culemborg gaan zij aan de slag.

Alle wijkbewoners krijgen een uitnodiging voor de bijeenkomst in hun buurt.

Kijk ook op https://www.vrijstadenergie.nl/warmtekeuze-voorkoop