Warmtekeuze

Het project Warmtekeuze Culemborg is een initiatief van Energiebedrijf Thermo Bello uit Culemborg, de gemeente Culemborg en Alliander DGO. Zij hebben andere partijen gevraagd mee te doen. Op 20 december 2016 tekenden zij in het stadhuis een intentieverklaring.

Waarom dit project
Daarvoor zijn een aantal redenen:

 1. De aankondiging van de rijksoverheid dat we op termijn van het aardgas af moeten;
 2. De gemeente Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn; dat betekent dat we dan geen fossiele energiebronnen meer gebruiken.
 3. Het besef dat met deze transitie grote investeringen vragen, in de woning, maar ook in het energienetwerk in de straat dat we met z’n allen betalen. Wij vinden dat mensen op tijd op de hoogte moeten zijn wat de gevolgen zijn voor hun situatie en zoveel mogelijk zelf moeten kunnen beslissen.

Doelen
Doelstellingen van het project zijn:
Het in kaart brengen van kansen om beschikbare duurzame warmtebronnen te benutten;
Het ontwikkelen van een aanpak om bewoners in staat te stellen om zelf te beslissen over de warmtekeuze;
Een pilot om de aanpak uit te testen in drie buurten.  Als de aanpak werkt kan in de jaren daarna de warmtekeuze in elke buurt met de bewoners worden bepaald.

Per buurt wordt bepaald welke warmtekeuze de meest geschikte is. In twee buurten (Lanxmeer en Parijsch Noord) ligt al een warmtenet. Ook wordt er een nieuwe wijk gebouwd (Parijsch-Zuid) waarvan een groot deel zeer waarschijnlijk zonder aardgasaansluiting. 

Onderzoek mogelijkheden
De gemeente heeft het bureau CE Delft onderzoek laten doen naar de kansen voor verwarming in Culemborg. Dat is niet meer dan een eerste verkenning van mogelijkheden. Enkele elementen uit de bevindingen van CE Delft zijn:

 • Er is mogelijk ruimte voor 1 diepe geothermie bron. Dat kan gebruikt worden voor de verwarming van het industrieterrein Pavijen.
 • Woningen in het buitengebied kunnen verwarmd worden met een cv-installatie gestookt met pelletkachels.
 • De meeste woningen in de bebouwde kom kunnen voor hun verwarming een individuele warmtepomp gebruiken, of gebruik maken van collectieve systemen met een warmtepomp. De warmtepompen zijn elektrisch aangedreven, en in toenemende mate opgewekt met hernieuwbare bronnen zoals wind en zon.

Hieronder is een overzicht van documenten die u kan vinden in het archief van de website.

 • Vragen en antwoorden bijeenkomst 22 maart 2018
 • Verslag Startbijeenkomst EVA Lanxmeer 26 maart 2018
 • Presentatie project warmtekeuze Culemborg 22-maart-2018
 • 20-12-16 Intentieverklaring Warmtekeuze Culemborg
 • Projectpartners
 • Projectplan pilot Warmtekeuze Culemborg
 • Definitieve rapportage CE Delft 5M11 CEGOIA Culemborg