Vrijbrief van de burgemeester

19 december 2023
- nieuws

Alle inwoners van Culemborg ontvangen vóór de feestdagen een Vrijbrief van de burgemeester op huisadres.

De vormgeving van de Vrijbrief is dit jaar aangepast: het lettertype is beter leesbaar voor mensen met slecht zicht. De Vrijbrief is ook beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Arabischexterne-link-icoon.

Beste Culemborger,

Ziel

Onze historische stad met haar torens, monumenten en pleinen is prachtig. Net zoals de uitgestrekte uiterwaarden langs de Lek. We zijn ongelofelijk trots op dit mooie plaatje. Maar de echte ziel krijgt Culemborg van haar inwoners. Want wie was de stad als ze jou niet had?

Veelkleurig

Al vele eeuwen voelen mensen zich hier thuis. Want Culemborg sluit je in de armen. Of je nu hier geboren en getogen bent of afkomstig uit andere windstreken. Met alle verschillen in achtergrond en in alle veelkleurigheid maken Culemborgers de stad. Samen zijn wij Culemborg!

Zorgzaam

Het zijn de Culemborgers die onze stad haar ziel geven en elke dag weer een beetje mooier maken. Door een boodschap te halen voor de alleenstaande buurvrouw, je in te zetten voor je vereniging, een buurtbarbecue te organiseren, een steuntje in de rug te geven aan hen die het even niet alleen kunnen, het initiatief te nemen om je straat te verduurzamen. Kortom, een ander het gevoel geven ‘je staat er niet alleen voor’. In goede en in slechte dagen.

Samen

Wie was de stad als ze jou niet had? Dank dat jij onderdeel van onze stad bent. Op zaterdag 13 januari 2024 van 14.00-16.00 uur vieren we dit samen tijdens ons Nieuwjaarsfeest in het stadhuis. Met volop ruimte voor ontmoeting voor jong en oud. Ik hoop van harte je daar te mogen verwelkomen.

Liefdevol 2024

Namens de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie wens ik alle Culemborgers een verbindend, gezond en liefdevol 2024 toe!

Met vriendelijke groet,

Gerdo van Grootheest
Burgemeester van Culemborg