Vragen en antwoorden Oekraïne

Op deze pagina staan vragen en antwoorden over Oekraïense vluchtelingen die regelmatig bij de gemeente binnen komen.

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op vindt? Stuur dan een mail naar hulpoekraine@culemborg.nl 

Vragen en antwoorden - vluchtelingen

Op de website van Vluchtelingenwerk Nederland kunt u zien wat er mogelijk is.
Zie www.vluchtelingenwerk.nl

Heeft u een logeerplek? Kijk dan op de site van Vluchtelingenwerk, bij 'Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen'.
Zie www.vluchtelingenwerk.nl

Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, is hier nu geen strikte periode aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met en zonder visum. Dat is in 2017 door de EU met Oekraïne in een associatieverdrag afgesproken. Landelijk geldt dat inwoners van Oekraïne die langer dan 180 dagen hier blijven terwijl de situatie voortduurt, hier geen problemen door krijgen.

Lees hier meer over op de site van de IND, www.ind.nl
Or read the information in English

Ja, dat mag.

Ja. Oekraïners die verblijven in Culemborg vragen we om zich in te schrijven in Culemborg (in de Basisregistratie Personen - BRP). Als u nu al vluchtelingen in huis heeft, kunt u dit doorgeven via hulpoekraine@culemborg.nl. Een medewerker van Burgerzaken neemt contact met u op om een afspraak hiervoor te maken.

De Minister heeft op 25 februari 2022 een tijdelijke regeling ingesteld waarmee Oekraïense vluchtelingen recht hebben op financiële hulp. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling uit.
Houd er rekening mee dat half maart de regeling nog niet online staat. Op de website van het SVB komt binnenkort meer nieuws over deze regeling te staan.

Zorg aan Oekraïense vluchtelingen wordt vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden.

Kijk voor meer informatie op:

Heeft u een vraag waar u geen antwoord op vindt? Stuur dan een mail naar hulpoekraine@culemborg.nl