Voorwerp plaatsen op of aan de weg

U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord.

Voor het plaatsen van sandwichborden gelden andere regels dan voor bijvoorbeeld het plaatsen van een container of steiger. Ook gelden voor de binnenstad soms andere regels dan voor andere wijken.

Voor het plaatsen van sandwichborden moet een aanvraag worden gedaan voor een vergunning. Dit kan door middel van het aanvraagformulier. Het formulier vindt u hieronder.

Voor het plaatsen van een container/steiger/hoogwerker/bouwplaats inrichting in de binnenstad geldt een vergunningsplicht. De aanvraag moet drie weken van te voren binnen zijn bij de gemeente. Bij te late indiening worden er extra leges in rekening gebracht.

Voor de overige wijken geldt een meldingsplicht. Hiervoor moet worden voldaan aan de voorschriften die daarvoor zijn opgesteld.

De melding moet 5 dagen voor het plaatsen van het object bij de gemeente binnen zijn. Het formulier kunt u hieronder vinden. Hierbij staat ook een kaartje waarop u kunt zien welke straten vergunningsplichtig zijn.

Voor het uitstallen van borden of goederen bij winkels of andere gelegenheden is een uitstalvergunning nodig. Het formulier kunt u hieronder vinden.

 

 

 

De leges staan vermeld in de legesverordening van de gemeente Culemborg, die staat op Overheid.nl.