Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers restafval

20 jul 2022

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2022 plaatsen van verzamelcontainers in Culemborg vast te stellen. Deze voorgenomen plaatsen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Culemborg bepaald.

De inwoners gebruiken deze verzamelcontainers voor het aanbieden van restafval.

Dit besluit wordt voorbereid op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken hun zienswijzen naar voren brengen.

Welke locaties gaat het om?

  • C132 - Fie Sijbrantstraat/Frits Veldhuizenpad
  • C133 - De Batterij

Waar en wanneer liggen de stukken ter inzage?

De stukken liggen ter inzage bij de gemeente Culemborg aan Ridderstraat 250 en op de gemeentelijke website.

Geef uw mening

Bent u het er mee eens dat deze plaatsen worden vastgesteld voor het inzamelen restafval. Dan hoeft u niets te doen.

Bent u het niet eens met de plaatsen van de containers?

Dan kunt u de gemeente Culemborg binnen 6 weken (22 juli tot en met 2 september) een reactie sturen. In de brieven aan de belanghebbenden zijn abusievelijk andere data vermeld.

Geef uw reactie op de website van de gemeente Culemborg. Een schriftelijke reactie stuurt u aan de gemeente Culemborg t.a.v. Dhr. J. Eelsing Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Of stuur een e-mail naar info@culemborg.nl. Meld dat uw reactie gaat om de 'Inspraak plaatsen containers “restafval”.  

U kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven aan het klantcontactcentrum van Culemborg telefoonnummer 0345 477700. Wij vragen u vriendelijk om zowel in de brief, de e-mail of het telefoongesprek uw naam, adres en telefoonnummer te melden. Met uw telefoonnummer kunnen wij contact met u opnemen als we vragen hebben over uw reactie.

Wilt u meer weten

Kijk dan op www.culemborg.nl. De informatie kan u ook worden toegestuurd.

Downloads