Voorbereidingen afsluiting Vianense Poort

29 apr 2021
Op 14 januari heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. Een van de verkeersmaatregelen uit dit plan is de afsluiting van de Vianense Poort voor gemotoriseerd verkeer. Om een goed beeld te krijgen van de effecten van die afsluiting, gaat de gemeente het verkeer zes maanden lang intensief monitoren. Om te kijken hoeveel verkeer er daar rijdt. En of er door de afsluiting problemen ontstaan. De afsluiting gebeurt in het najaar. Dit duurt nog even. Dat komt omdat we pas willen starten als het verkeer weer normaal is. Zoals het voor de coronapandemie was. Achter de schermen bereiden we de afsluiting en het monitoren al wel voor. In dit bericht nemen we u hierin mee.

Aanpak

Door de afsluiting sluit de Vianense Poort voor alle gemotoriseerd verkeer. Met uitzondering van de hulpdiensten. Tijdens een periode van zes maanden monitoren we wat de sluiting betekent voor alle verkeersstromen in Culemborg. We gaan voor, tijdens en na de zes maanden meten hoeveel verkeer er op de straten rondom de poort rijdt. En of er mogelijk knelpunten ontstaan. Bijvoorbeeld bij de Triosingel en op de Stationssingel. Er komen rondom de Vianense Poort verkeersborden te staan om mensen te wijzen op de afsluiting. En gemotoriseerd verkeer te wijzen op de routes die zij wel mogen gebruiken. Voordat we afsluiten, willen we goed monitoren hoe de verkeersstromen zijn als de Vianense Poort nog gewoon open is voor al het verkeer. Dat doen we in september. En pas daarna start de afsluiting.

Verkeersbesluit

Om zo’n afsluiting te regelen, moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Je mag namelijk niet zomaar een verbod instellen. Het college heeft dit verkeersbesluit vorige week dinsdag genomen. In principe mogen we als gemeente zes weken na zo’n besluit met de afsluiting beginnen. Zoals gezegd vindt de daadwerkelijke afsluiting pas dit najaar plaats. Omdat we graag willen dat de verkeersdrukte in de stad voor en tijdens de afsluiting zo normaal mogelijk is.

Meer informatie

Meer informatie over de afsluiting van de Vianense Poort leest u in deze raadsinformatienotitie

Meer informatie over het Gemeentelijk Verkeer-en Vervoersplan vindt u op www.culemborg.nl/gvvp.