Vianense Poort

In 2021 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. Een van de verkeersmaatregelen uit dit plan is de afsluiting van de Vianense Poort voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt sinds maandag 11 oktober 2021.

Waarom?

De Vianense Poort is te smal om al het verkeer op een veilige manier door de tunnel te laten gaan. Er zijn veel (bijna) ongevallen. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan zijn verschillende maatregelen onderzocht om de verkeerssituatie te verbeteren. Om de veiligheid van fietsers en voetgangers in de tunnel te bewaken, hebben we gekozen voor deze maatregel.

Wat betekent de sluiting?

Alleen voetgangers, fietsers, bromfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen nog door de Vianense Poort rijden. Voor al het gemotoriseerde verkeer is de Vianense Poort gesloten. Denk aan auto’s, bussen, vrachtwagens en motoren. 

De enige uitzonderingen gelden voor hulpdiensten, vrijwilligers van de brandweer bij een melding en de eerstelijnszorg bij spoed. Zoals huisartsen en verloskundigen. Deze bestuurders krijgen hiervoor van de gemeente een ontheffing. 

Verkeersbesluit

Om zo’n afsluiting te regelen, moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Je mag namelijk niet zomaar een verbod instellen. Er is door niemand bezwaar gemaakt op het verkeersbesluit.

Monitoring

We houden goed in de gaten wat de afsluiting betekent voor het verkeer binnen Culemborg. En bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn op basis van de meetgegevens. 

Er is vooraf een nulmeting gedaan. Ongeveer 9 maanden na de afsluiting is er opnieuw gemeten. De metingen zijn verricht door een onafhankelijk bureau Bureau de Groot Volker - Verkeersonderzoek en -adviesexterne-link-icoon.  De resultaten van beide metingen laten het effect van de afsluiting op de omliggende wegen zien.

De nul-meting

De totale onderzoeksperiode van de nul-metingexterne-link-icoon vond plaats van 10 september tot en met 11 oktober 2021. Vanaf 13 september 2021 tot en met 26 september vond de verkeerstelling plaats op 11 tellocaties. Daarnaast zijn reistijd- en wachtrijmetingen uitgevoerd. Download hieronder de resultaten van de nul-meting.

De twee-meting

De verkeerstellingen van de twee-metingexterne-link-icoon zijn uitgevoerd in de periode van dinsdag 7 juni t/m dinsdag 21 juni 2022. De belangrijkste resultaten zijn:

  • Op de Vianensestraat is de fietsintensiteit toegenomen met ongeveer 1700 fietsers op een gemiddelde werkdag.
  • Op alle wegen is de snelheid afgenomen ten opzichte van de snelheid die 85% van het verkeer rijdt. 
  • Er rijden minder voertuigen op de Stationssingel, Otto van Reesweg en Jan van Riebeeckstraat. 
  • Er rijden meer voertuigen op de Zandstraat, Westersingel, Triosingel en bij de Kanonnenpoort.

Handhaving

Bij de Vianense Poort staan verkeerborden om iedereen te attenderen op de nieuwe verkeerssituatie. De gemeente handhaaft de afsluiting met behulp van een camerasysteem. De camera’s scannen kentekens. Als er een voertuig doorheen rijdt, die daarvoor geen ontheffing heeft, krijgt de eigenaar een boete van 100 euro, excl. 9 euro administratiekosten thuisgestuurd.

Bij de handhaving gaat de gemeente uit van de Regeling ontheffingen geslotenverklaring Vianense Poort en Prijsseweg Culemborgexterne-link-icoon