Verzoeken en bezwaren in het kader van de AVG

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt u verzoeken en bezwaren indienen.

Kies een login methode:

DigiD

U bent een burger en heeft een burgerservicenummer (BSN). Login met DigiD. Voor meer informatie, bezoek digid.nl.

Log in met DigiD