Vernieuwde detailhandels-, horeca- en evenementenvisie

21 jun 2021
De gemeente Culemborg heeft het detailhandels-, horeca- en evenementenvisie vernieuwd. Voor de detailhandel betekent dit een compacter winkelgebied in de binnenstad, een groei voor winkelcentrum Parijsch en meer ruimte voor concentratie van de detailhandel op het bedrijventerrein Pavijen. Het horecabeleid blijft grotendeels hetzelfde en voor evenementen wordt gekeken naar alternatieve locaties.

De visies geven richting aan toekomstige ontwikkelingen en het ruimtelijk beleid. Wat nu vastligt in de bestemmingsplannen wordt na invoering van de omgevingswet aangepast.

In het winkelgebied van de binnenstad wordt ingezet op een aaneengesloten gebied van winkels en horeca. Hiermee verdwijnt de leegstand meer naar de achtergrond. Zo wordt het een nog sterker winkelgebied. Omdat de westelijke woonomgeving in Culemborg blijft groeien, wordt ruimte geboden aan winkelcentrum Parijsch om mee te groeien. De huidige detailhandel op Pavijen ligt verspreid. Er wordt ruimte geboden aan initiatieven om de detailhandel meer op één plek te huisvesten zodat het aantrekkelijker wordt voor de consument.

Voor de horeca komt er nieuwe alcoholwet die vanaf juli 2021 geldt. Dit wordt opgenomen in het beleid. De terrassen op de Markt zijn door de coronamaatregelen tijdelijk vergroot. In het najaar vindt hierover een evaluatie plaats. Voor evenementen wordt gekeken naar alternatieve locaties in of bij de binnenstad zoals het Steenovensterrein. Belangrijk is het aantal keren dat de terrassen moeten wijken voor een evenement op de Markt beperkt blijft. Ook duurzaamheid is belangrijk bij de organisatie van evenementen. 

Via een enquête en diverse overleggen konden bewoners in 2019 meepraten. Deze reacties zijn meegenomen in de visies. De effecten van de lockdown door het coronavirus zijn ook, zover het mogelijk is, meegenomen in de aanpassingen van de visies. De detailhandel, horecabranche en evenementenorganisaties zijn door het virus hard getroffen. Wethouder Monica Wichgers: “met deze aanpassingen willen wij alle ondernemers een steun in de rug geven in deze moeilijke tijd”. 

De visie ‘Kaders voor de Compacte Binnenstad’ werd ook door de raad vastgesteld. Hierin staat waar het kernwinkelgebied gevestigd is, welke straten als aanloopgebied blijven gelden en in welk deel van de binnenstad het mogelijk is om een winkelbestemming om te zetten naar een woonfunctie. Ook deze visie wordt in het ruimtelijke beleid verwerkt onder de omgevingswet. Voor het tegengaan van de leegstand en de verwachte verdere landelijke afname van het aantal winkels is dit een belangrijk document.

Downloads