Verloren of gevonden voorwerpen

Als u op straat iets vindt, bijvoorbeeld een portemonnee, fiets of sleutels, dan kunt u dit melden via www.verlorenofgevonden.nl. U hoeft niet naar de politie.

Ik ben iets verloren

Bent u iets verloren? Meldt dit dan via www.verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon

Op deze website kunt u ook zoeken naar voorwerpen die u kwijt bent geraakt.

Wanneer het voor u niet mogelijk is om een digitale melding te maken, kunt u ook contact met ons opnemen. Of kom tijdens openingstijden naar de balie het stadskantoor.

Ik heb iets gevonden

Als u een voorwerp gevonden heeft, bent u volgens de wet verplicht om dit te melden bij de gemeente. Dit kan ook op www.verlorenofgevonden.nlexterne-link-icoon

U mag het voorwerp thuis bewaren of bij de gemeente in bewaring geven. U bent verplicht het gevonden voorwerp minstens 1 jaar te bewaren. Na een jaar wordt u de eigenaar. Wanneer u het voorwerp bij de gemeente afgeeft verliest u het recht om eigenaar te worden.

Let op! Dit geldt niet voor identiteitsbewijzen. Een gevonden paspoort, identiteitskaart en rijbewijs mag u niet thuis bewaren. Deze documenten moet u altijd in leveren bij de gemeente.

Wanneer het voor u niet mogelijk is om een digitale melding te maken, kunt u ook contact met ons opnemen. Of kom tijdens openingstijden naar de balie het stadskantoor.