Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van goed gedrag. Hieruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor een taak of functie in de samenleving. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Hoe lang duurt het?

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG voor rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

 •  een toekomstige werkgever hierom vraagt
 •  u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt
 •  u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt
 •  u een visumaanvraag doet
 •  u lid wilt worden van een schietvereniging
 •  u verhuist naar het buitenland

Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt. Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG. Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog.

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

VOG aanvragen via de gemeente

 • U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
 • U levert dit volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online VOG aanvragen

U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie.

 • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
 • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
 • U controleert de gegevens.
 • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

VOG direct aanvragen bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

 • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP
 • geen vaste woon- of verblijfplaats hebt

Iemand anders machtigen

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een brief aan wie u machtigt en op welk adres u de VOG wilt ontvangen.

VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

Wat u verder moet weten

Vrijwilligers die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen een gratis VOG krijgen.

Afwijzing

Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas

Iemand anders machtigen

Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

 • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • machtigingsbrief
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs
 • pinpas

Let op: u kunt bij de gemeente Culemborg alleen met PIN betalen!

€ 41,35