Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van goed gedrag. Hieruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Aanvragen

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

Afspraak maken

U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie. U levert dit volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online

U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie. U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD. U bevestigt dat de gegevens kloppen.

Bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragenexterne-link-icoon als u:

  • niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRPexterne-link-icoon
  • geen vaste woon- of verblijfplaats hebt

Kosten

€ 41,35