Verkenner adviseert gemeenteraad Culemborg

4 apr 2022
Op woensdagavond 6 april om 20.00 uur zal verkenner Iris Meerts haar advies voor de formatie aanbieden aan de gemeenteraad. De raadsvergadering is toegankelijk voor publiek en online te volgen.

Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026. Culemborg van Nu kwam als grootste partij uit de bus. De partij vroeg Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede, om een verkenning uit te voeren en advies te geven over hoe het formatieproces eruit zou moeten zien. Vanuit de lijsttrekkers werd brede steun uitgesproken voor dit voorstel.

Iris Meerts heeft de verkenning inmiddels uitgevoerd. In de periode van 23 maart tot en met 1 april sprak zij met alle politieke partijen over (het duiden van) de verkiezingsuitslag en over de vraag hoe verder te gaan. Deze verkenning heeft geleid tot een advies dat nu ter kennisname voorligt aan de gemeenteraad.

Op woensdagavond 6 april vanaf 20.00 uur wordt het rapport besproken in de gemeenteraad van Culemborg. De verkenner zal een introductie houden, waarna de gemeenteraad de gelegenheid heeft om over het stuk te praten. De raadsvergadering is toegankelijk voor publiek en online te volgende via een livestream op culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl.