Verkeersbesluit openbare laadplaats

16 jul 2019

Aanleg openbare laadplaats voor het opladen van elektrische voertuigen

Het college heeft besloten op de volgende locaties twee parkeervakken te bestemmen als openbare laadplaats voor het opladen van elektrische voertuigen:

  • De Loentjes tegenover huisnummer 6
  • De Vicarystraat tegenover huisnummer 73
  • Eemweg tegenover huisnummer 80

De laadpaal komt tussen twee parkeervakken in te staan. Een van de parkeervakken wordt direct als laadplaats ingericht. De andere op het moment dat blijkt dat daar behoefte aan is. Tot die tijd blijft het een openbare parkeerplaats.

Inzage

De genoemde verkeersbesluiten staan in de digitale Staatscourant van 17 juli, zie www.officielebekendmakingen.nl. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Stuur deze aan het college van burgemeester en wethouders. Zie verder onder het hoofdstuk Bezwaarschrift. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.