Verhuizing doorgeven

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit niet eerder dan 4 weken voor de verhuisdatum en niet later dan 5 dagen nadat u verhuisd bent.

De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft, zoals koop- of huurcontract. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Wie geeft verhuizing door?

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners  
 • Als u onder curatele staat, geeft de curator uw verhuizing door.
 • Als u in de gevangenis zit, geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instanties dit zijn.

Gaat u inwonen of samenwonen?

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

Online doorgeven

 • Uw DigiD

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • huur of koopcontract
 • indien van toepassing verklaring medebewoning

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • indien van toepassing: verklaring medebewoning (zo nodig toestemming woningbouwvereniging aan de hoofdbewoner)
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • huur of koopcontract