Verhuizen binnen Nederland

Verhuist u binnen of naar Culemborg? Geef uw nieuwe adres aan ons door tussen 4 weken vóór en 5 dagen na uw verhuisdatum. We passen binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

Verhuizing doorgeven

U kunt uw verhuizing online doorgeven.

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Wij kunnen alleen uw aangifte verwerken als u alle gegevens goed heeft ingevuld.

Gaat u bij iemand inwonen, dan moet de toestemminggever ook inloggen met DigiD

Wie kan een verhuizing doorgeven?

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners  
  • Als u onder curatele staat, geeft de curator uw verhuizing door.
  • Als u in de gevangenis zit, geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Afspraak maken

Komt u er online echt niet uit? Bel dan gerust en we helpen u graag verder. 0345 477 700