Vergoeding kinderopvang bij ziekte of sociale problemen

U komt niet in aanmerking voor een toeslag/tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang. Toch is opvang is wel noodzakelijk om sociale en/of medische gronden. Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten van opvang aanvragen. De tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de tabel 'Percentage kinderopvangtoeslag' van de Belastingdienst.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang wanneer:

  • er in het gezin ernstige problemen zijn op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied.
  • zonder de inzet van de kinderopvang de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. 

Voorwaarden

  1. Voor u, uw partner en/of uw kinderen is een indicatie voor kinderopvang afgegeven door het CIZ.
  2. U komt niet in aanmerking voor een toeslag/tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang;
  3. De gemeente sluit bij de uitvoering van de regeling tegemoetkoming kinderopvangkosten sociaal-medische indicatie aan bij de bepalingen in de Wet kinderopvang. Dit geldt onder andere voor de maximum uurprijs, het partnerbegrip, de aanspraak op een tegemoetkoming in relatie tot het verblijfsrecht van vreemdelingen én de tabel percentage kinderopvangtoeslag.
  4. De kinderopvanginstelling waarmee u een contract afsluit staat ingeschreven in het kinderopvangregister van de gemeente.
  5. U neemt een van de volgende soorten opvang af bij de geregistreerde kinderopvanginstellingen; dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of opvang in een ouderparticipatiecrèche.

Voor de kosten van opvang door buren, familie of vrienden zonder dat dit via een geregistreerde kinderopvanginstelling loopt, krijgt u geen toeslag/tegemoetkoming. Ditzelfde geldt voor de kosten van opvang in peuterspeelzalen en opvang tussen schooltijden (overblijven).

Hoogte vergoeding

De tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van de tabel 'Percentage kinderopvangtoeslag' van de Belastingdienst.externe-link-icoon

De tegemoetkoming wordt verleend voor de kosten van opvang voor het aantal ren/dagdelen die als noodzakelijk zijn vastgesteld door het CIZ.

Kiest u een duurdere soort opvang, dan komt de meerprijs niet voor tegemoetkoming in aanmerking.

Aanvragen

Lever het aanvraagformulier samen met de gevraagd bewijsstukken in. U kunt het ook formulier ook afhalen bij de gemeente.

Wij beoordelen eerst of u in aanmerking komt voor een toeslag/tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang. Daarna vragen we het CIZ om advies. Wij laten u weten wat het advies van het CIZ is én of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming op grond van sociaal medische indicatie.

U vraagt daarna zelf een offerte/contract aan bij een kinderopvanginstelling. Wacht met het ondertekenen van een contract totdat u bericht heeft van ons. We verlenen de tegemoetkoming niet met terugwerkende kracht.