Verder lezen over deze agenda

De gemeenteraad heeft op 8 november 2018 een motie aangenomen. Deze motie roept het college op om aansluiting te zoeken bij de landelijke ontwikkeling van de zogeheten Regenboogsteden. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om een plan van aanpak te maken. Een plan dat in beeld brengt hoe we de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LBHTI’ers in Culemborg verder kunnen verbeteren. In de Culemboog-agenda geven wij invulling aan de oproep van de gemeenteraad. Dat doen we vanuit het perspectief dat acceptatie en gelijke behandeling in onze samenleving niet een exclusieve taak of opdracht van alleen de gemeente is. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties dragen ook een verantwoordelijkheid in het vormgeven van een inclusieve samenleving. En daarvan is gelijke behandeling en acceptatie van LHBTI’ers een onderdeel. De Culemboog-agenda rollen we als gemeente dan ook samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit.

Aandacht voor LHTBI-ers

Om tot de Culemboog-agenda te komen organiseerden we op 8 april jl. een stadsgesprek. Daar bleek dat niet alle LHBTI’ers blij zijn met de speciale aandacht van de gemeente omdat dit juist bevestigt dat zij ‘anders’ zouden zijn. Onder inwoners bestaat dus verschil van inzicht over de vraag of specifieke aandacht voor LHTBI-ers wenselijk is of niet.

Doel Culemboog-agenda

De eerdergenoemde motie heeft als belangrijkste doel om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers in onze gemeente te vergroten.

Rol van de gemeente

Wij kunnen en willen als gemeente de Culemboog-agenda niet alleen uitvoeren. De rol van de gemeente is divers, maar is voor een groot deel faciliterend. Samenwerking en partnerschap zijn cruciaal voor het behalen van resultaten. Inwoners (hetero en LHBTI), scholen, moskeeën, kerken, maatschappelijk partners, politie en regionale partners worden uitgenodigd mee te doen. Wij zoeken in de uitvoering naar verbinding met partners en inwoners. We sluiten aan bij wat er al gebeurt en helpen waar dit wenselijk en nodig is. In de reguliere gesprekken met gesubsidieerde en gecontracteerde organisaties geven we aandacht aan de speerpunten uit de Culemboog-agenda. Als er initiatieven buiten de bestaande afspraken vallen, kan de gemeente de rol van aanjager pakken.

Toekomst

De uitwerking van de Culemboog-agenda in de praktijk is een continu proces. En eentje van een lange adem. Dat realiseren we ons ook. De Culemboog-agenda is een eerste aanzet. Door nieuwe feiten en omstandigheden kunnen prioriteiten veranderen. Met deze dynamische agenda is het mogelijk om accenten te verleggen als de actuele situatie daarom vraagt.