Veilige, Warme Winter

Veiligheidsregio's starten campagne: Veilige, Warme Winter

02 november 2023
- nieuws

Vanaf november starten de vijf veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel met de campagne Veilige, Warme Winter. De veiligheidsregio's hebben de campagne in samenwerking ontwikkeld en richt zich op drie onderwerpen: veilig stoken, het voorkomen van CO-vergiftiging en de december feestmaand.

Marcel Meeuse, hoofd Risicobeheersing van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) onderstreept het belang van de campagne: "De campagne is gericht op inwoners bewust maken van (brand)veiligheidsrisico's. Ook geven we tips, waarmee iemand zelf aan de slag kan als het gaat over de veiligheid en gezondheid van zichzelf en van anderen in huis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de manier waarop het meest veilig gestookt kan worden."

Hoe ziet de campagne eruit?

De campagne is gefaseerd opgebouwd en loopt van 1 november 2023 tot met januari 2024. In de maand november ligt de focus op het onderwerp veilig stoken. Op de website van brandweer Gelderland-Zuid is een projectpagina met informatie beschikbaar: www.brandweer.nl/gelderland-zuid/veilige-warme-winter/externe-link-icoon

Daarnaast wordt via verschillende social mediakanalen en Marktplaats aandacht besteed aan de campagne. Bij schoorsteenbranden in onze regio zullen we via de socials direct aandacht schenken aan schoorsteenbranden in de omgeving. Mensen staan op dat moment open voor informatie Daarnaast zullen in bouwmarkten en tuincentra waar haardhout verkocht wordt, posters en flyers aanwezig zijn.  

Marcel Meeuse: "Wij zijn elke dag achter de schermen bezig met het voorkomen van incidenten, rampen en crises. En met de inzet en coördinatie van hulpverlenende partijen, als er echt iets gebeurt. Een geruststellend idee. Maar inwoners kunnen zelf ook veel doen om de eigen veiligheid en die van anderen in huis te vergroten. Daarom stimuleren we bewustzijn en willen we aanzetten tot veilig gedrag. Zo werken we samen aan veiligheid!"