Veilige schoolomgeving

Samen met scholen, ouders, buurtbewoners, politie en andere betrokkenen werkt de gemeente aan een veilige schoolomgeving

Een van de voorbeelden is bij de basisschool en kinderopvang aan de Meerlaan. In de ochtendspits is het erg druk bij basisschool ’t Praathuis en kinderopvang SKPC aan de Meerlaan. Het gaat om ouders die hun kinderen met de fiets of auto naar school brengen. En om scholieren die te voet of met de fiets van het station naar het KWC moeten. Of om inwoners die de andere kant op gaan richting station op weg naar school of werk.

Die onveilige verkeerssituatie was voor de school, de kinderopvang, ElkWelzijn, de politie, buurtbewoners, ouders en de gemeente reden om samen actie te ondernemen. Dat heeft tot enkele aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte geleid. Het parkeerterrein bij ElkWelzijn is anders ingericht, er staat tijdelijk een hek en de fietsrekken zijn anders neergezet. Leerlingen van ’t Praathuis hebben een flyer gemaakt en die uitgedeeld aan fietsers, voetgangers en aan ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. Ook hebben leerlingen het ontwerp gemaakt voor een verkeersbord dat aandacht vraagt voor verkeersveiligheid. Dit bord is aan het begin van het schooljaar onthuld.

Een ander voorbeeld is de Josefschool. Leerlingen van groep 5 - 8 bedachten oplossingen voor de verkeersveiligheid. Inmiddels hangen er bij de oversteek aan de Oostersingel Dick Bruna verkeersborden en zijn er speciale stoeptegels aangebracht.