Veel Culemborgers dachten mee over de bezuinigingen 2021

16 apr 2020
Ruim 1100 personen uit Culemborg dachten mee over de bezuinigingen die de gemeente gaat doorvoeren in 2021.

Via een vragenlijst, bijeenkomsten met inwoners en organisaties, met medewerkers, maar ook via online gesprekken zijn er veel voorstellen gekomen. Die gaan naar de gemeenteraad, die daar op 18 juni een beslissing over neemt.

Eerder berichtte de gemeente Culemborg dat zij, net als veel andere gemeenten in Nederland, moet bezuinigen. Omdat de uitgaven voor de Jeugdzorg en Wmo veel hoger zijn dan verwacht. De gemeente riep begin 2020 de bewoners op om mee te denken over deze bezuinigingen. Hiervoor is een Projectgroep Bezuinigingen in het leven geroepen.

“Fantastisch om te zien hoeveel betrokken inwoners er zijn. Veel mensen wilden meedenken en meedoen. Met de verkregen informatie kunnen wij de gemeenteraad een voorstel doen waar veel inwoners achter staan. Hier ben ik heel erg blij mee”, zegt wethouder Collin Stolwijk.

Onderwerpen

Zorgzame, Sociale, Groene, Leefbare en Ondernemende stad waren de onderwerpen waaruit verschillende voorstellen werden gedestilleerd. Ook de gemeentelijke organisatie, de manier van werken en de lasten van de gemeente werden onder de loep genomen. Alles bij elkaar leverde dit veel ideeën op.

Vervolg

Het college van B&W heeft de informatie van de Projectgroep Bezuinigingen ontvangen en doet hierover een voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad ontvangt de stukken op 23 april 2020. Deze zijn dan openbaar en staan dan bij de Raadsinformatie.

De gemeenteraad van de gemeente Culemborg neemt op 18 juni 2020 definitieve beslissingen over de bezuinigingen 2021.

Ontbijt

Onder de deelnemers van de vragenlijst wordt een ontbijt met burgemeester Gerdo van Grootheest en wethouder Collin Stolwijk verloot. Met de tien gelukkigen nemen we contact op.

 

Enquête Denk mee in Culemborg (voor de bezuinigingen 2021)

Indeling respondenten naar woonwijken:

Indeling respondenten naar woonwijk