Uittreksel persoonsgegevens Basisregistratie Personen

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Basisregistratie Personen

In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum

Hoe lang duurt het?

Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt. Als u het uittreksel online of aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt, dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf;
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 18 jaar;
 • iemand die u hebt gemachtigd.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Online aanvragen

 • uw DigiD
 • uw gegevens om te kunnen internetbankieren

Direct aanvragen

Persoonlijk aanvragen

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • pinpas om te betalen

Afspraak maken

Iemand anders machtigen

U kunt een uittreksel ook laten afhalen door iemand die u machtigt om dit te doen. Hiervoor moet u een machtigingsformulier invullen. In verband met het vaststellen van de identiteit van de machtiging gever en de gemachtigde, moet de gemachtigde van beide personen een identiteitsbewijs bij de machtiging kunnen laten zien. De gemachtigde moet de kosten gelijk betalen met de PIN.

Afspraak maken

Let op: Bij de gemeente Culemborg kunt u alleen met PIN betalen

€ 16,25