Uittreksel Basisregistratie Personen

In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals geboortedatum, adresgegevens en burgerservicenummer.

Aanvragen

U kunt het uittreksel online aanvragen of een afspraak maken. 

U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 18 jaar;
  • iemand die u hebt gemachtigd.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Meenemen naar uw afspraak

Neem een geldige identiteitsbewijs mee naar uw afspraak.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet, geeft u diegene een brief mee met daarin:

  • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
  • de naam van de gemachtigde;
  • uw handtekening;
  • de handtekening van de gemachtigde.

Kosten

Beschrijving Prijs
Uittreksel BRP € 16,85

Op internet zijn commerciële partijen actief die voor u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen aan willen vragen. Deze bedrijven horen niet bij de gemeente Culemborg. Dat kan u extra geld kosten.

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg