Uitstallingen en borden

Bent u ondernemer en wilt u een uitstalling zoals een reclamebord op de openbare weg plaatsen? Dan heeft u meestal een uitstallingsvergunning nodig.

Voorwaarden

De melding voor het plaatsen van uitstallingen moeten voldoen aan onderstaande voorschriften.

Algemeen

 1. De uitstalling vindt plaats in de Gemeente Culemborg.
 2. De uitstalling mag uitsluitend zijn uitgestald gedurende de openingstijden van de winkel (vestiging), daaronder zijn de pauzes inbegrepen.
 3. De ondernemer is verantwoordelijk voor een leuke positieve uitstraling wat zowel zijn onderneming als het aangezicht goed zal doen.
 4. Alle aanwijzingen en bevelen van de politie, brandweer, handhaving en ambtenaren van de Gemeente Culemborg  moeten direct worden opgevolgd.
 5. Tijdens evenementen en de weekmarkt kan de mogelijkheid bestaan dat de uitstalling niet kan/mag worden geplaatst.
 6. U bent verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente of derden schade lijden of overlast ondervinden door het plaatsen van de uitstalling.
 7. De uitstalling moet van een goede constructie zijn en mag geen gevaar opleveren voor weggebruikers.
 8. De uitstalling mag niet worden verankerd in de weg.
 9. De uitstalling mag niet aan zonneschermen, luifels, straatmeubilair, paaltjes, openbaar groen e.d. worden bevestigd.
 10. Binnen 1 meter rondom objecten in de openbare ruimte die door de gemeente of wel met toestemming van de gemeente zijn geplaatst, en bereikbaar moeten zijn voor derden, mag geen uitstalling worden geplaatst (bijv. brandkranen, parkeerautomaten, brievenbussen e.d.).
 11. Doorgang voor voetgangers en gebruikers van gehandicaptenvoertuigen moeten worden gegarandeerd.
 12. Uitstalling vindt plaats voor het eigen pand.
 13. Max 1 bord van max 0.90m x 1.50 m. is toegestaan.
 14. Verder is alle uitstalling mogelijk voor de eigen gevel, maar niet hoger dan 1.80m (kaartenrekken).

Sandwichborden

 1. Sandwichborden zijn voor het promoten van activiteiten. 
 2. Als er wordt geconstateerd dat op de borden roerende en/of onroerende goederen te koop, te huur of op een andere wijze worden aangeboden, zal de vergunning onmiddellijk worden ingetrokken en de borden worden verwijderd. 
 3. De aanvraag gebeurt drie weken voor de plaatsing van de borden.
 4. De borden blijven niet langer dan tien aaneengesloten d

Aanvragen sandwichborden

U dient deze aanvraag drie weken voorafgaand aan de plaatsing in. Als de aanvraag te laat is ingediend, kunnen we besluiten om de aanvraag af te wijzen of alsnog in behandeling te nemen, als hiervoor de gelegenheid is. Er worden dan extra kosten in rekening gebracht.

Vul dit formulier volledig in en stuur het op naar info@culemborg.nl. Of per post  naar:

Gemeente Culemborg
t.a.v. Team Veiligheid
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Melden van een uitstalling

Deze melding is alleen bedoeld voor het uitstallen van goederen. U kunt deze melding doen tot 10 werkdagen voorafgaand aan het plaatsen van de uitstalling. 

Vul dit formulier volledig in en stuur het op naar info@culemborg.nl. Of per post  naar:

Gemeente Culemborg
t.a.v. Team Veiligheid
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Kosten

Beschrijvingkosten
x