Uitschrijving BSO Idefix

31 jul 2019

De volgende voorziening voor kinderopvang wordt per 31 augustus 2019 uitgeschreven. Vanaf die datum staat het als 'niet geregistreerd' in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vermeld.

  • Soort voorziening: buitenschoolse opvang (BSO)
  • Naam: Idefix
  • Adres: Meerlaan 22, 4103 XZ te Culemborg
  • Registratienummer: 125798611
  • Datum uitschrijving: 31 augustus 2019