Uitnodiging ruimtelijk atelier voor zonne-energie

24 dec 2020

Gemeente Culemborg werkt in regionaal verband samen aan de regionale energiestrategie Rivierenland (RES). In juli 2020 heeft de gemeenteraad van Culemborg het concept-bod van de regionale energiestrategie Rivierenland vastgesteld. In het concept-bod zijn alle bestaande projecten in de regio Rivierenland geïnventariseerd waarbij elektriciteit duurzaam met behulp van zon- en windenergie wordt opgewekt. Inclusief projecten die in ontwikkeling zijn. Gezamenlijk leidt dat tot een productie van 632 GigaWattuur elektriciteit in 2030.

In het concept-bod is de ambitie uitgesproken om deze hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit richting 2030 te verdubbelen. Op dit moment wordt in regionaal verband onderzocht op welke wijze dit op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Hiervoor organiseert de gemeente een ruimtelijk atelier. Het ruimtelijke atelier vindt plaats op 6 januari 2021. Noodgedwongen vindt dit atelier digitaal plaats.

In het atelier voor Culemborg zal de discussie zich vooral toespitsen op de mogelijkheden  voor zonne-energie. Zonne-energie kan worden opgewekt door zonnepanelen te plaatsen op daken, maar ook zonneweides behoren tot de mogelijkheden. In het ruimtelijk atelier willen we met name onderzoeken of er in het buitengebied van Culemborg mogelijkheden zijn voor het realiseren van zonneweides. En zo ja aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan.

Wilt u meedenken hoe in Culemborg het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden vergroot? Meld u dan aan via: https://www.resrivierenland.nl/aanmelden/

Het atelier begint om 19.30 uur. Als u zich aanmeldt ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst een link om deel te kunnen nemen. Aanmelden kan tot en met 5 januari 2021.