Trouwen en geregistreerd partnerschap in Culemborg

Als u een huwelijk wilt sluiten (trouwen) of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, mag u zelf kiezen in welke gemeente u dat doet. U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De kosten en regels zijn hetzelfde. Waar verder over 'huwelijk en trouwen' wordt gesproken, kunt u ook 'geregistreerd partnerschap' lezen.

Trouwen in Culemborg

Wij raden u aan tijdig met de gemeente een afspraak te maken. Voordat u kunt trouwen, moet u uw voorgenomen huwelijk melden (voorheen 'ondertrouw') in de gemeente waar u wilt trouwen.

Wilt u een huwelijksdatum vastleggen in Culemborg? Stuur dan een e-mail naar burgerzaken@culemborg.nl. Zet in de e-mail:

 • gewenste huwelijks-partnerschapsdatum
 • de namen van u en uw partner
 • geboortedatum van u en uw partner
 • uw woonplaats en telefoonnummer(s)

Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Huwelijksvoltrekking

In Culemborg kennen wij 3 soorten huwelijksvoltrekkingen:

Basic huwelijk: in het stadskantoor (Ridderstraat 250) aan de balie

Een kosteloos huwelijk dat voltrokken wordt aan de stadsbalie van het stadskantoor. Op het moment van vastleggen van de huwelijksdatum woont minstens een van de twee huwelijkskandidaten in Culemborg. Er zijn (maximaal) 4 wettelijke getuigen bij. Dit kan op de dinsdagmorgen om 9.15 uur of om 9.30 uur. Deze huwelijksceremonie duurt maximaal 10 minuten en heeft geen toespraak.

Medium huwelijk: in het stadskantoor (Ridderstraat 250) in een aparte ruimte

Een betaald huwelijk dat voltrokken wordt in een aparte ruimte van het stadskantoor. Op het moment van vastleggen van de huwelijksdatum woont minstens een van de twee huwelijkskandidaten in Culemborg. Er zijn maximaal 8 personen bij, inclusief bruidspaar, getuigen en gasten. Dit kan op de dinsdagmiddag om 15.30 uur. Deze huwelijksceremonie duurt maximaal 15 minuten. Kosten € 152,-.

Premium huwelijk: in het stadhuis aan de Markt of op een eigen locatie

Een betaald huwelijk dat voltrokken wordt in het stadhuis of op een zelf gekozen locatie met een persoonlijke toespraak van een gekozen Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs) of een 'eigen Babs'. Dit huwelijk kan plaatsvinden op tijdstippen die het bruidspaar zelf kan kiezen.

Trouwambtenaren

De gemeente Culemborg heeft 3 Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand (Babs) ofwel trouwambtenaren. De gemeente wil graag uw eerste én tweede keus weten om te zorgen dat een van beiden uw huwelijk zal sluiten.

Eigen trouwambtenaar meenemen

Kiest u liever voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente? Of voor een vriend of familielid als trouwambtenaar? Dan kunt u hem of haar laten benoemen tot trouwambtenaar voor 1 dag. Deze trouwambtenaar moet wel een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen in zijn woonplaats.

 • Download de nodige formulieren onder de kop 'Welke documenten heeft u nodig om te trouwen?'.

Vooraf melding doen van uw huwelijk

Voordat u kunt trouwen, doet u melding in de gemeente waar u gaat trouwen (voorheen heette dit 'ondertrouw'). Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen en welke documenten u nog moet tonen. Vaak heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. De medewerker vertelt u welke van de onderstaande documenten nodig zijn.

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • verklaring van ongehuwd zijn, als u in het buitenland hebt gewoond

Formulieren downloaden

U kunt onderstaande formulieren printen en ingevuld en ondertekend per post of ingescand naar info@culemborg.nl sturen.

Het aanvraagformulier VOG voor een eenmalige Babs moet worden ingediend bij de woongemeente van de betrokken Babs voor één dag. Als hij/zij de VOG heeft gekregen vanuit het ministerie, dan moet die VOG naar de gemeente Culemborg gestuurd worden.

U krijgt een factuur thuis gestuurd.

De Basic huwelijksvoltrekking op dinsdagmorgen om 9.15 en 9.30 uur is gratis.
De Medium voltrekking op dinsdagmiddag om 15.30 uur kost € 157,-

De kosten voor een Premium voltrekking:

  ma t/m vrij 09.00 uur t/m 16.00 uur

  € 591,00

  zaterdag en buiten kantooruren   € 935,00
  vrije locatie ma t/m vrij 09.00 uur t/m16.00 uur

  € 805,00

  vrije locatie zaterdag en buiten kantooruren   € 1.149,00
  ambtelijke getuigen, per medewerker   € 80,00

Naast de bovengenoemde tarieven zijn de kosten voor de eventuele benodigde stukken:

  trouwboekje bij kosteloos huwelijk   € 14,30
  BABS beëdigd   € 181,00
  BABS moet worden beëdigd

  € 265,00

  VOG aanvragen hiervoor

  € 41,35

Let op: bij annulering worden er kosten verrekend.
Binnen 3 maanden tot 14 dagen voor de huwelijksdatum €51,70 en €103,- bij annuleringen binnen 14 dagen. Dit geldt voor alle huwelijken.