Trouwen

Als u een huwelijk wilt sluiten (trouwen) of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, mag u zelf kiezen in welke gemeente u dat doet. Waar verder over 'huwelijk en trouwen' wordt gesproken, kunt u ook 'geregistreerd partnerschap' lezen.

Trouwen tijdens Coronamaatregelen

Kijk voor tijdelijk aangepaste regels rond huwelijken op www.culemborg.nl/gemeente-aangepaste-dienstverlening

Trouwen in Culemborg

Wij raden u aan tijdig met de gemeente een afspraak te maken. Voordat u kunt trouwen, moet u uw voorgenomen huwelijk melden (voorheen 'ondertrouw') in de gemeente waar u wilt trouwen.

Wilt u een huwelijksdatum vastleggen in Culemborg,  neem dan telefonisch contact op met 0345 477 700. U wordt dan binnen 2 werkdagen teruggebeld.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Huwelijksvermogensregels

Op 1 januari 2018 zijn de huidige huwelijksvermogensregels ingegaan. Je trouwt niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Eén van u is Nederlander?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Huwelijksvoltrekking

In Culemborg kennen wij 3 soorten huwelijksvoltrekkingen:

Basic huwelijk: in het stadskantoor (Ridderstraat 250) aan de balie

Een kosteloos huwelijk dat voltrokken wordt aan de stadsbalie van het stadskantoor. Op het moment van vastleggen van de huwelijksdatum woont minstens een van de twee huwelijkskandidaten in Culemborg. Er zijn (maximaal) 4 wettelijke getuigen bij. Dit kan op de dinsdagmorgen om 9.15 uur of om 9.30 uur. Deze huwelijksceremonie duurt maximaal 10 minuten en heeft geen toespraak.

Medium huwelijk: in het stadskantoor (Ridderstraat 250) in een aparte ruimte

Een betaald huwelijk dat voltrokken wordt in een aparte ruimte van het stadskantoor. Op het moment van vastleggen van de huwelijksdatum woont minstens een van de twee huwelijkskandidaten in Culemborg. Er zijn maximaal 8 personen bij, inclusief bruidspaar, getuigen en gasten. Dit kan op de dinsdagmiddag om 15.30 uur. Deze huwelijksceremonie duurt maximaal 15 minuten. Kosten € 152,-.

Premium huwelijk: in het stadhuis aan de Markt of op een eigen locatie

Een betaald huwelijk dat voltrokken wordt in het stadhuis of op een zelf gekozen locatie met een persoonlijke toespraak van een gekozen Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs) of een 'eigen Babs'. Dit huwelijk kan plaatsvinden op tijdstippen die het bruidspaar zelf kan kiezen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Trouwambtenaren

De gemeente Culemborg heeft 3 Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand (Babs) ofwel trouwambtenaren. De gemeente wil graag uw eerste én tweede keus weten om te zorgen dat een van beiden uw huwelijk zal sluiten.

Eigen trouwambtenaar meenemen

Kiest u liever voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente? Of voor een vriend of familielid als trouwambtenaar? Dan kunt u hem of haar laten benoemen tot trouwambtenaar voor 1 dag. Kijk voor benodigde formulieren bij: Formulieren downloaden. Deze trouwambtenaar moet wel een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen in zijn woonplaats. Een formulier hiervoor staat ook bij: Formulieren downloaden.

De 3 gemeentelijke 'Babsen' stellen zichzelf aan u voor:

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u nog moet tonen. Vaak heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. De medewerker vertelt u welke van de onderstaande documenten de gemeente nodig heeft.

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • verklaring van ongehuwd zijn, als u in het buitenland hebt gewoond.

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte) voor zover dit niet geregistreerd is bij de gemeente.

Let op: voor buitenlandse akten kunnen aanvullende voorwaarden gelden betreffende vertaling en legalisatie.

Zie ook: Legaliseren van buitenlandse documenten [LINK invoegen]

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
 • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Formulieren downloaden

U kunt onderstaande formulieren afdrukken, invullen en ondertekend per post aan ons retourneren.

Kosten in 2020

U krijgt een factuur thuis gestuurd!

De Basic huwelijksvoltrekking op dinsdagmorgen om 9.15 en 9.30 uur is gratis.
De Medium voltrekking op dinsdagmiddag om 15.30 uur kost € 152,-

De kosten voor een Premium voltrekking:

  ma t/m vrij 09.00 uur t/m 16.00 uur

  € 573,00

  zaterdag en buiten kantooruren   € 908,00
  vrije locatie ma t/m vrij 09.00 uur t/m16.00 uur

  € 781,00

  vrije locatie zaterdag en buiten kantooruren   € 1.116,00
  ambtelijke getuigen per medewerker   € 78,00

Naast de bovengenoemde tarieven zijn de kosten voor de eventuele benodigde stukken:

  trouwboekje bij kosteloos huwelijk   € 13,20
  BABS beëdigd   € 176,00
  BABS moet worden beëedigd

  € 258,00

  VOG aanvragen hiervoor

  € 41,35

Let op: bij annulering worden er kosten verrekend.
Binnen 3 maanden tot 14 dagen voor de huwelijksdatum €50,- en €100,- bij annuleringen binnen 14 dagen. Dit geldt voor alle huwelijken.